Dance Battle @Ettelbrooklyn

Dance Battle @Ettelbrooklyn

🇱🇺 Whoop Whoop  ! Direkt 2 HIP HOP Events hu mir haut fir dech ! An zwar fir d'éischt eng fett  "DANCE BATTLE" presentéiert vun GROOVZ 1-vs-1 Hip Hop Danz Battle Final bei där national an international Dänzer_innen hir beschte Moves presentéieren. Beweis dech virun engem internationale Jury bestoend aus dem INSTINCT, ZUREK FEA an MIGUEL. Den éischte Präiss sin  200 € !! Komm einfach fir 15:00 bei de CAPE zu Ettelbréck a beweis eis däin Talent!

🇫🇷 Whoop  whoop  ! Nous avons directement 2 événements de HIP HOP pour toi ! D'abord un  "DANCE BATTLE" présenté par GROOVZ:  1-contre-1 Hip Hop Dance Battle lors duquell des danseurs_euses nationaux et internationaux présentent leurs meilleurs mouvements. Présentes-toi devant un jury international composé d'INSTINCT, ZUREK FEA et MIGUEL. Le premier prix est doté de  200€ !! Viens au CAPE à Ettelbrück à 15h00 et montres-nous ton talent !