Oktaba Paradise Band

Oktaba Paradise Band

Oktaba Paradise Band = Eng verréckte Rees voller Energie duerch de Balkan ... a méi! Eng Brass Band déi fir iech Musek aus dem Balkan spillt, déi groovt a Freed ausstraalt zesummen kënnen ze musizéieren. Fënnef talentéiert Museker déi alles fir Iech a mat Iech ginn.Mat Oktaba ass gutt Stëmmung a Party garantéiert!

Oktaba Paradise Band = Un voyage énergisant et déjanté à travers les Balkans... et plus !Un brass band de musique des Balkans qui transpire le groove et le plaisir de jouer ensemble. Cinqmusiciens bourrés de talent qui se donnent à fond pour vous et avec vous.Avec Oktaba, la fête est au rendez-vous !